27. maj 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i BTK d. 27/5 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i BTK d. 27/5 2019

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at konstituere den endelige bestyrelsen.

 

 

  1. Valg af dirigent – der var enighed om at dette møde godt kunne klare sig uden egentlig dirigent.

 

  1. Dagsorden blev godkendt

 

  1. Birgitte valgts til at skrive referat.

 

  1. Evt. vedtægtsændringer: Ingen

 

  1. Den endelige konstituering af bestyrelsen:

    Den endelige bestyrelse består af følgende:

     Jens Christian Andersen – valgtes til formand

     Anja Klarsøe – valgtes til kassere

     Susanne Nymann – valgtes til hjemmesideansvarlig m.v.

     Michael Pedersen

     Erling Nielsen

     Supplanter: Birgitte Hansen og Niels Ibsen

 

  1. Valg af revisor: Her valgtes Käthe Jørgensen

 

7 . Eventuelt (Lidt forskelligt):

 

- Under dette punkt kom forslag frem om evt. at danne et ungdoms- og et seniorudvalg. Bestyrelsen vedtog at dette ville de tage stilling til på et senere bestyrelsesmøde.