03. maj 2019

Referat fra generalforsamling torsdag d. 2/5 2019

Generalforsamling Torsdag d. 2/5 - 2019

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 2. maj 2019 kl. 18.00 i Idrætscentrets mødelokale nr. 3

Deltagere:

Knud Erik, Jens Chr., Mikael, Erling, Steffen, Birgitte, Susanne, Niels, Anja, Per, Poul og Vibeke

 1. Steffen blev valgt til dirigent.

 

 1. Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Vibeke blev valgt til referent og stemmetæller.

 

 1. Beretning fra formanden v/Jens Christian.

Bordtennisklubben har vendt nedgang til opgang. Vi er i den positive situation, at vi har mange spillere i klubben. Der er især stor tilgang af +60 medlemmerne.

Information om bordtennis er vejen frem. Vi skal gøre en større indsats, så medlemstallet bliver på nuværende niveau og gerne større.

Selvom vi ikke er en eliteklub, skal alle gerne have noget ud af at gå til bordtennis, så derfor er klubbens målsætning at uddanne nogle flere trænere.

 

Information om klubbens holdturnering og LM i Vejen for ungdom med god tilslutning af spillere og forældre, hvor høsten af medaljer var stor.

 

AAT-Cup i november var en stor succes. Tilslutning var stor af hjælpende forældre og glade spillere. Stævnet kom ud med et overskud.

Der er planlagt nyt stævne den 16.-17. november 2019.

DGI-samlingen i januar for seniorer/oldies forløb tilfredsstillende og gentages igen i 2020.

 

Stor tak til trænere, bestyrelse og til de forældre som hjælper klubben.

 

Mikael berettede som holdleder:

5 tilmeldte ungdomshold, som alle har gjort en god indsats.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab.

Knud Erik fremlagde regnskabet for AAT-Cup som blev afholdt i november 2018, som samlet set har givet et flot overskud.

Årsregnskabet som kom ud med et lille underskud blev gennemgået.

Balancen blev gennemgået.

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 1. Budget for 2019

Forventningerne til budget 2019 blev udfyldt og budgettet godkendtes.

 

 1. Ingen eventuelle forslag.

 

 1. Ingen eventuelle vedtægtsændringer.

 

 1. Valg til bestyrelse.

Jens Christian genvælges for to år. Niels er nyvalgt bestyrelsesmedlem for to år og Susanne er nyvalgt for et år. Birgitte (genvalgt) og Anja (nyvalgt) blev valgt til suppleanter for et år.

 

Udtrådt af bestyrelsen er kasserer Knud Erik, bestyrelsesmedlem Vibeke og suppleant Steffen.

 

 1. Valg af revisor afventer.

 

 1. Eventuelt.

Erling opfordrer alle til at finde 1-2 sponsorer. BTK Grenå skal have flere sponsorer – Vi må alle gøre en indsats.

 

Der skal mere information ud om Bordtennisklubben. Gerne igennem skolerne, sfo’erne.

 

Poul nævnte, at det kunne være godt med mere annoncering i avisen, på facebook og ved brug af vores hjemmeside.

Tovholder på BTK’s hjemmeside er Susanne. Nichlas, Leo og Emil uploader materialet som Susanne sender.

 

Kontingent – aftaltes til kr. 550,00 og + licens.

 

Sidste træning før ferien er den 6/6. Hvor skal afslutningen holdes? Anja undersøger muligheden for spejderhytten.

 

Der er tit uroligheder under træningen. Poul foreslog at forældrene trænede med, som en børn/forældre-aktivitet.

Susanne foreslog i stedet, at man invitere seniorerne ind til at deltage i træningen, for at dæmpe gemytterne.

 

Knud Erik takkede af som kasserer gennem 40 år. Han takkede for samarbejdet og formanden kvitterede med rosende ord om hans indsats.

 

 

Referat den 03. maj 2019 – Vibeke Nielsen